Rentabiliteit berekenen: hoe winstgevend is mijn bedrijf?

Rentabiliteit berekenen: hoe winstgevend is mijn bedrijf?

Rentabiliteit is in simpel Nederlands: de hoeveelheid winst per geïnvesteerde euro. Niet alleen is een gezonde rentabiliteit belangrijk voor de ondernemer zelf, maar ook voor externe partijen, zoals financiers en aandeelhouders. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je genoeg met je eigen vermogen blijft financieren en dus niet al te afhankelijk wordt van vreemd (geleend) vermogen. Maar als je alleen maar gebruikmaakt van je eigen vermogen, kan het juist aantrekkelijk

Hoe bereken je de rentabiliteit van je bedrijf?

Je kunt op drie manieren de rentabiliteit van je bedrijf (laten) berekenen:

  1. Het rendement op het eigen vermogen, in het Engels return on equity (ROE) bereken je als volgt: nettowinst gedeeld door het eigen vermogen maal 100%.
  2. Voor de verschaffers van vreemd vermogen wordt het rendement op het geïnvesteerde vermogen zo berekend: betaalde rente gedeeld door het gemiddeld vreemd vermogen maal 100%.
  3. Het rendement op activa bereken je zo: nettowinst + rente + belastingen gedeeld door het totaal vermogen maal 100%.
    Een andere manier om het rendement op activa van het totaal vermogen te berekenen is winst voor rente en belasting (EBIT) te delen door het gemiddeld totaal vermogen.

De rentabiliteit berekenen?

Wil je de rentabiliteit voor je eigen bedrijf laten berekenen? Dat is een verstandige keuze! ACE helpt niet alleen ondernemingen om de rentabiliteit in kaart te brengen, maar adviseert ook om de rentabiliteit te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn extra vreemd vermogen aantrekken, de winstmarge verbeteren door kostenverlaging of de omloopsnelheid van je vermogen te verbeteren. Andere vormen van berekeningen die ACE kan verzorgen zijn onder andere:
liquiditeit
solvabiliteit


ACE biedt het berekenen van de rentabiliteit aan als onderdeel van haar bredere dienstverlening. Vraag een gratis adviesgesprek aan en informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf!