Privacy

ACE, gevestigd in Amsterdam en Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://weareace.com/en

Hanzestraat 51

7006 RH Doetinchem

088-3030750

 

Persoonlijke gegevens die we verwerken

ACE verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens rechtstreeks aan ons hebt verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

- Voornaam en achternaam - Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in communicatie en telefonisch.

- Informatie over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaattype

 

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie informatie te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We moedigen ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er informatie over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@weareace.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op welke basis verwerken we persoonlijke gegevens?

ACE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- ACE analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ACE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ACE) tussen zit. ACE gebruikt hiervoor standaard computerprogramma's of -systemen via Google.

 

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

ACE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 

Persoonlijke gegevens delen met derden

ACE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

ACE gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder in uw browserinstellingen is opgeslagen.

 

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@weareace.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

ACE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

ACE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@weareace.com.