Liquiditeit bereken: kan ik mijn rekeningen nog wel betalen?

Liquiditeit bereken: kan ik mijn rekeningen nog wel betalen?

De liquiditeit van een onderneming geeft aan in welke mate ze aan haar kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Oftewel: is er genoeg geld in kas of op de bankrekening. Goed inzicht in de liquiditeit van je bedrijf geeft aan of je in staat bent je rekeningen op korte termijn te betalen. Voor leveranciers geeft jouw liquiditeit leverzekerheid; zo weten ze dat je ze kunt betalen. Ook als je geld wilt lenen, speelt de liquiditeit een belangrijke rol. Zo weet de bank dat je rente en aflossing kunt betalen. Tot slot weten beleggers op basis van jouw liquiditeit of ze dividend kunnen verwachten.

Hoe bereken je de liquiditeit van jouw bedrijf?

Er zijn twee manieren om naar de liquiditeit van je bedrijf te kijken: dynamische en statische liquiditeit. Bij dynamische liquiditeit ligt de nadruk op binnenkomende en uitgaande kasstromen. Deze zijn van tevoren op te stellen met een liquiditeitsbegroting met een inschatting van de te verwachte inkomsten en uitgaven.
Bij statische liquiditeit gebruik je geen kasstroom, maar primair de balans. Hierbij kijkt met of een onderneming aan zijn kortetermijnverplichtingen kan voldoen met behulp van de vlottende activa. De periode die hiervoor vaak wordt gebruikt is die van (maximaal) een jaar.

Je liquiditeit berekenen?

Wil je de liquiditeit voor je eigen bedrijf laten berekenen? Een goede keuze! ACE helpt niet alleen ondernemingen om de liquiditeit in kaart te brengen, maar adviseert ook om de liquiditeit te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het inrichten van strak debiteurenbeheer, betalingstermijnen verruimen van crediteuren en verkleinen van debiteuren of je debiteurenportefeuille verkopen aan een factormaatschappij.


Andere vormen van berekeningen die ACE kan verzorgen zijn onder andere:
rentabiliteit
solvabiliteit


ACE biedt het berekenen van de liquiditeit aan als onderdeel van haar bredere dienstverlening. Vraag een gratis adviesgesprek aan en informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf!