Balans opstellen: Ben ik in balans met mijn bedrijf?

Balans opstellen: Ben ik in balans met mijn bedrijf?

Als ondernemer wil je natuurlijk weten hoe je bedrijf ervoor staat. Het is daarom interessant om de spreekwoordelijke balans op te maken. Dat doe je minimaal een keer per jaar met je (verplichte) jaarrekening, die bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. Maar de balans opmaken kun je natuurlijk ook vaker doen om in te zien hoe je vermogen zich tussentijds ontwikkelt.

Wat is een balans?

Een balans is een boekhoudkundige term voor het onderdeel van je boekhouding dat de momentopname van de financiële situatie van je onderneming weergeeft. Op de balans staan je bezittingen, schulden en je eigen vermogen. De balans heeft een linker- en rechterzijde en de belangrijkste eigenschap is dat deze altijd in evenwicht moeten zijn. Aan de linkerkant van de balans staan je bezittingen (activa) en aan de rechterkant je schulden en je eigen vermogen (passiva). Het eigen vermogen is het totaal van je bezittingen minus je schulden.

Voorbeelden van activa en passiva op je balans

Aan de bezittingenkant (activa) van je balans staan in ieder geval deze onderdelen:

  1. Vaste activa: dit zijn de bezittingen die voor langer dan een jaar aan je bedrijf verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld jouw bedrijfspand.
  2. Vlottende activa: dit zijn bezittingen die voor korte tijd in je bedrijf aanwezig zijn. Voorbeelden zijn je voorraden en vorderingen op je debiteuren.
  3. Liquide middelen: dit zijn geldmiddelen die eigenlijk direct beschikbaar zijn, zoals je kas en bankrekeningen.


Aan de schuldenkant (passiva) van je balans vind je deze onderdelen:

  1. Eigen vermogen: dit is het verschil tussen je activa en je passiva.
  2. Kortlopende schulden: dit zijn schulden die je binnen één jaar aflost, zoals bijvoorbeeld een openstaand rekening bij een van je leveranciers.
  3. Langlopende schulden: deze schulden kennen een betalingstermijn van meer dan een jaar, denk aan de hypotheek.

De balans opstellen voor je organisatie?

Wil je een balans opstellen voor jouw bedrijf? Dat is een verstandige keuze! Door dit te laten doen door ACE bespaar je veel tijd. Bovendien weet je zeker dat we jouw balans professioneel opstellen. Hierdoor bespaar je vaak veel geld en voorkom je fouten.


Andere vormen van financiële overzichten die ACE kan verzorgen zijn onder andere:
• investeringsbegroting
• financieringsbegroting
liquiditeitsbegroting
• jaar- of meerjarenbegroting
winst- en verliesrekening


ACE biedt het opstellen van een balans aan als onderdeel van haar bredere dienstverlening. Vraag een gratis adviesgesprek aan en informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf!