Resultatenrekening opstellen: maakt je bedrijf winst of verlies?

Resultatenrekening opstellen: maakt je bedrijf winst of verlies?

De resultatenrekening noemen we ook wel de winst- en verliesrekening of exploitatierekening en is een verplicht onderdeel van de jaarrekening. De resultatenrekening geeft een helder beeld van hoe je bedrijf er financieel voor staat. Maakte je het afgelopen jaar winst of juist verlies? Was er hoop op een hoger winstpercentage dan je uiteindelijk behaalde? Op de winst- en verliesrekening staat exact waar dit aan ligt.

Waar gaat het fout binnen je bedrijf?

De resultatenrekening laat veel zien over mogelijke pijnpunten binnen je bedrijf. Hoge kosten door ziekteverzuim kunnen bijvoorbeeld duiden op ontevreden personeel. Of als je veel uitgaf aan het repareren van oud materiaal (bijvoorbeeld bedrijfsauto's of laptops), is het misschien tijd om een investering te doen in nieuw materiaal dat langer meegaat. Maar de resultatenrekening geeft ook aan of er problemen zijn aan de omzetkant van je bedrijf (zoals fouten in je facturen of kortingen) of de kostenkant (zoals schade aan materiaal of prijsverhogingen door leveranciers). Ook bij een hoge verkoop met relatief weinig omzet geeft het je als ondernemer een prikkel om te kijken of de verkoopprijs te laag is, of de inkoopprijs te hoog.

Meer inzicht in winst of verlies

Naast het jaarlijkse karakter is de resultatenrekening ook een prima middel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de winst of verlies over een kortere periode. In theorie is die ook in te zien door aan het einde van een bepaalde looptijd naar de lopende rekening te kijken, maar dat is fiscaal gezien onjuist. Niet alleen houdt men dan geen rekening met zaken als de omzetbelasting en debiteuren, het betekent ook dat de aankopen direct worden afgeschreven. Door eigendommen over een langere periode af te schrijven, krijg je een realistischer beeld van de resultaten van je onderneming.

 

Door de kosten of de bruto-/nettowinst uit te drukken in een percentage (ratio) van de omzet, kun je verschillende periodes makkelijk met elkaar vergelijken. Met de resultatenrekening bereken je ook verschillende ratio’s, waardoor je meer inzicht krijgt in de financiële situatie van je onderneming.

Een resultatenrekening opstellen?

Wil je een resultatenrekening voor jouw bedrijf laten opstellen? Een verstandige keuze! Door dit te laten doen door ACE bespaar je veel tijd. Bovendien weet je zeker dat we jouw resultatenrekening professioneel opstellen. Hierdoor bespaar je vaak veel geld en voorkom je fouten.


Andere vormen van financiële overzichten die ACE kan verzorgen zijn onder andere:
• investeringsbegroting
• financieringsbegroting
liquiditeitsbegroting
• jaar- of meerjarenbegroting
balans


ACE biedt het opstellen van een resultatenrekening aan als onderdeel van haar bredere dienstverlening. Vraag een gratis adviesgesprek aan en informeer naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf!